Landing

Platform untuk permindahan teknologi/perkhidmatan hasil aktiviti R&D MPOB kepada penggiat industri, usahawan mikro, kecil dan sederhana (PMKS). MPOB menyediakan peluang perniagaan kepada penggiat industri dalam sektor sawit dan usahawan PMKS untuk menjana pendapatan melalui pengkomersialan teknologi berasaskan sawit.

Noor Asmawati Abdul Samad
03-8769 3942
watie@mpob.gov.my

En. Mohd Fairus Mohd Hidzir
03-8769 4574
fairus@mpob.gov.my

Suraya Mohamad
03-8769 4579
tot@mpob.gov.my